Արտադրության սարքավորումներ

Արտադրական համակարգ

Ընդհանուր գործընթացի հոսքի գծապատկեր

նկար 1

01. Ձուլման արտադրական գործընթաց

նկար 2

02. Էքստրուզիայի արտադրության գործընթաց

նկար 3

03. Օքսիդացման արտադրության գործընթաց

նկար 4

04. Էլեկտրոֆորեզի արտադրության գործընթաց

նկար 5

05. Փոշի ծածկույթի գործընթացը

նկար 6

06. Fluorocarbon Spraying գործընթացը

նկար 7

07. Ջերմամեկուսիչ պրոֆիլի գործընթաց

նկար 8

Խնդրում ենք ազատ զգալ կապվել մեզ հետ